Adatvédelmi nyilatkozat

Cégünk tiszteletben tartja és védi személyes adatait. Az alábbiakban arról olvashat, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait.

Ez a Drain Center Hungária Kft. adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Drain Center Hungária Kft. adatvédelmi tájékoztató) bemutatja, hogyan kezeljük az Ön által megadott vagy cégünk által összegyűjtött adatokat. Ez a Drain Center Hungária Kft. adatvédelmi tájékoztató megfelel az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (2016/679/EU) és a helyi jogszabályoknak.

Személyes adatainak gyűjtése, tárolása és feldolgozása a Drain Center Hungária Kft. felelőssége.

1. Az adatfeldolgozás jogalapja

Egy Önnel kötött vagy esetlegesen megkötendő szerződéssel kapcsolatban a személyes adatok feldolgozására a köztünk létrejött szerződés teljesítése érdekében vagy azért van szükség, hogy kérésére még a szerződés megkötése előtt intézkedhessünk. Ha az adatfeldolgozás jogalapja az érintett hozzájárulása, Ön bármikor visszavonhatja ezen hozzájárulását, a hozzájárulás visszavonása előtt azonban adatait a Drain Center Hungária Kft. jogszerűen dolgozza fel. Ha személyes adatait megosztjuk a bűnüldöző hatóságokkal vagy más kormányzati szervvel, arra jogi kötelezettség miatt kerül sor.

2. A személyes adatok gyűjtésének oka és célja

A Drain Center Hungária Kft. az alábbi fő kategóriákba sorolható személyes adatokat gyűjti elsősorban a következő céllal:

2.1. A Drain Center Hungária Kft. Cégcsoport általános üzleti tevékenységének részeként

Személyes adatokat magánszemélyekről, vásárlókról, beszállítókról (ideértve harmadik fél szolgáltatókat is) és más érdekelt felekről gyűjtünk. Ezek az adatok adott esetben kiterjednek a személy nevére, elérhetőségi adataira és más olyan információkra, amelyek ahhoz szükségesek, hogy üzletet kössünk Önnel vagy szervezetével.

2.2. Kérdésekkel kapcsolatos segítségnyújtás

Ha személyesen, telefonon, e-mailben, postai úton vagy digitális platformjaink segítségével felveszi a kapcsolatot cégünkkel, dönthet úgy, hogy megosztja velünk személyes adatait, például nevét, e-mail címét vagy egyéb elérhetőségi adatait. Ezen személyes adatok birtokában tudunk válaszolni például a Drain Center Hungária Kft. termékekkel kapcsolatos tájékoztatás iránti megkeresésére, hogy intézkedni tudjunk, és ajánlatot adjunk termékeink beépítésére vagy karbantartására, szervizelésére vagy a Drain Center Hungária Kft. garancia alapján felmerülő követelésekre. Az információt adott esetben továbbítjuk értékesítési vállalatoknak, az érintett független beépítőnek vagy kereskedőnek, hogy választ tudjunk adni vásárlóink kérdéseire, vagy egy adott szolgáltatást biztosíthassunk nekik, vagy árajánlatot adhassunk nekik. Egyes folyamatok (pl. árajánlatok készítése) kapcsán felmerülhet az érintett szakemberek (egyéni vállalkozók) személyes adatainak kezelése is, ez vagy az adott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatkezelés, vagy az érintett partner hozzájárulása alapján történik.

2.3. Vásárlók és leendő ügyfelek

Adott esetben személyes adatokat gyűjtünk vásárlóinkról és leendő ügyfeleinkről is, többek között a nevüket, az elérhetőségi adataikat, fizetési és bankkártyaadataikat, hitelinformációkat és egyéb olyan információkat, amelyek az adott személlyel vagy szervezettel az üzletkötéshez szükségesek. A vásárló megrendelésének feldolgozásához ezen információkat adott esetben továbbítjuk a kereskedőnek vagy független beépítőnek vagy logisztikai partnernek, például a Drain Center Hungária Kft. termékek vásárlóhoz történő kiszállítása vagy annak érdekében, hogy választ tudjunk adni vásárlóink kérdéseire.

2.4. Üzleti fejlesztés

Az Ön által a cégünk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat és a digitális platformjainkon gyűjtött személyes adatokat vásárlóink jobb megismerésére és arra használjuk fel, hogy érdemi kommunikációt folytathassunk és releváns kínálatot ajánlhassunk a cégünkkel és a Drain Center Hungária Kft.-vel való kapcsolatfelvétel minden pontján. Személyes adatokat termékfejlesztési célokra is felhasználunk.

2.5. Marketingkommunikáció

Hozzájárulása – ha arra szükség van – esetén személyes adatait felhasználhatjuk arra is, hogy tájékoztassuk a Drain Center Hungária Kft. Cégcsoport üzleti tevékenységeiről, termékeiről és szolgáltatásairól. Ha a továbbiakban nem kíván tájékoztatást kapni, bármikor egyszerűen és térítésmentesen leiratkozhat marketingkommunikációs szolgáltatásunkról. A leiratkozáshoz e-mailben és postai úton is megkereshet minket a leiratkozáshoz. Amennyiben leiratkozik marketingkommunikációs szolgáltatásunkról, személyes adatait egy hónapon belül töröljük, hacsak adatainak feldolgozása nem a 2.1–2.9. pontban említett célokból történik.

2.6. Logisztikai és szerviz elégedettségi felmérések

A termékeinket megvásárló, ill. azokat felhasználó ügyfeleink esetén cégünk karbantartási és szervizszolgáltatásaira vonatkozó felmérések keretében az Ön személyes adatait kezeljük, hogy a szolgáltatási színvonalunkra vonatkozó értékelését és visszajelzéseit megismerjük. Az adatkezelés jogalapja a cégünk és Ön között megvalósult ügylet vagy jogviszony. Ezeket a személyes adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem használjuk fel marketingkommunikációs célokra.

2.7. Látogatói és vásárlói felmérések

A cégünk szolgáltatásaira és termékeire vonatkozó felmérések keretében adott esetben személyes adatokat gyűjtünk a digitális platformokra látogatóktól és vásárlóktól. Annak érdekében, hogy a Drain Center Hungária Kft. is felméréseket végezhessen. Ezeket a személyes adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem használjuk fel marketingkommunikációs célokra.

2.8. Leendő alkalmazottak és alvállalkozók

Adott esetben bizonyos információkat gyűjtünk a cégünknél állásra jelentkezőkről, illetve a vállalattal alvállalkozói szerződést kötőkről, amelyek kiterjednek a nevükre, elérhetőségi adataikra, szakmai múltjukra, bizonyítványaikra és okleveleikre, a releváns nyilvántartások ellenőrzésére és a szakmai érdeklődéssel kapcsolatos információkra. Ezeket az információkat adott esetben közvetlenül az érintettektől, fejvadász szakemberektől és az érintett személy korábbi munkaadóitól és másoktól szerezzük be, többek között referenciákból és nyilvános elérhető forrásokból. Az információkat alátámasztásként és segítségként annak eldöntéséhez használjuk fel, hogy kínáljunk-e állást az érintett személynek, illetve kössünk-e szerződést az adott személlyel.

2.9. Jogkövetés

Személyes adatokat a törvény által előírtaknak megfelelően gyűjtünk.

A cégünk által gyűjtött személyes és nem személyes adatok bizalmas információnak minősülnek, azokat a 2. és 4. szakaszban említett esetek kivételével soha nem értékesítjük vagy adjuk bérbe harmadik félnek.

3. Hogyan gyűjtünk személyes adatokat

Akkor gyűjtünk Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatot, amikor Ön termékeket, szolgáltatásokat vagy tájékoztatást kér tőlünk, feliratkozik nálunk, részt vesz nyilvános fórumainkon vagy egyéb tevékenységet végez digitális platformjainkon, kitölti vásárlói felmérésünket vagy egyéb módon kapcsolatba lép velünk.

Információkat különböző technológiák, például sütik segítségével gyűjtünk. A sütikre vonatkozó szabályzatot) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

3.1.Egyéb webhelyekre mutató linkek

Ez a webhely más webhelyekre (például Facebook, Google+, YouTube) mutató linkeket tartalmaz, amelyekre ezen Drain Center Hungária Kft. adatvédelmi tájékoztató hatálya nem terjed ki. Kérjük, vegye figyelembe, hogy cégünk nem hagy jóvá más webhelyeket és azok tartalmait. Ezért azt javasoljuk, hogy olvassa el minden egyes Ön által felkeresett oldal adatvédelmi tájékoztatóját.

4. Adatainak megosztása más vállalatokkal

Cégünk az alábbi néhány eset kivételével nem osztja meg az Ön személyes adatait:

• Ha egyes csoportközi társaságok vagy harmadik felek a vállalatunk nevében nyújtanak szolgáltatásokat, például könyvelés, áru- és alkatrészszállítás, csomagkézbesítés, szervizszolgáltatás (pl. javítás, alkatrészcsere, karbantartás, kiegészítő felszerelés), szakvélemény készítés, helyszíni felmérés és konzultáció, postai levelek, e-mailek és SMS-ek kiküldése és vevőszolgálat. Ezek a társaságok az Ön személyes adatait kizárólag a cégünk által kért és a jogszabályokban előírt célokra használhatják fel.

• Vásárlóink biztonsága és védelme, jogaink és tulajdonunk védelme, vagy jogi eljárás lefolytatása érdekében, illetve más olyan esetben osztunk meg személyes adatokat csoportközi társaságokkal és harmadik felekkel, amikor jóhiszeműen úgy ítéljük meg, hogy az adatközlést jogszabályok írják elő.

• Ha Ön engedélyezi számunkra személyes adatainak harmadik felekkel való megosztását, például:

o Úgy dönt, hogy személyes adatait megosztja egyes körültekintően kiválasztott vállalatokkal, hogy termékeikkel és szolgáltatásaikkal kapcsolatos ajánlatokkal és promóciókkal kereshessék meg Önt.

o Ha arra utasít minket, hogy személyes adatait megosszuk harmadik felek által működtetett oldalakkal vagy platformokkal, például közösségi hálók oldalaival.

Ha külső szolgáltatót (adatfeldolgozót) veszünk igénybe, a személyes adatait feldolgozó szolgáltatóval adatfeldolgozási szerződést kötünk.

5. Ellenőrzés és döntési lehetőség

Cégünk lehetővé teszi az Ön számára, hogy bizonyos ellenőrzést gyakoroljon az Ön személyes adatainak általunk történő gyűjtése, felhasználása és megosztása felett, illetve hogy döntést hozhasson ezzel kapcsolatban. A helyi jogszabályok függvényében Önnek az alábbiak tekintetében van ellenőrzési és döntési lehetősége:

• Megváltoztathatja a feliratkozásokkal, hírlevelekkel és értesítésekkel kapcsolatos korábbi döntését

• Eldöntheti, hogy szeretne-e marketingkommunikációs anyagokat kapni tőlünk azon termékeinkről és szolgáltatásainkról, amelyek szerintünk érdekelhetik Önt

• Eldöntheti, hogy személyes adatait megoszthatjuk-e más vállalatokkal, hogy termékeikkel és szolgáltatásaikkal kapcsolatban marketingkommunikációs anyagokat küldhessenek Önnek

• Eldöntheti, hogy szeretne-e célzott hirdetéseket kapni hirdetési szolgáltatóktól, adatcsere keretében, illetve marketingelemző vagy más szolgáltatótól

• A pontatlan vagy hiányos adatok kijavítása érdekében betekintést kérhet az általunk Önről tárolt személyes adatokba, valamint bizonyos körülmények között kérheti az általunk Önről tárolt adatok másik adatkezelőnek történő átadását, korlátozott kezelését, illetve nyilvántartásainkból való törlését (személyeket megillető jogok). Személyes adatainak általunk való feldolgozását meg is tagadhatja.

• Ellenőrzési és döntési jogával a vevőszolgálat vagy a helyi adatvédelmi felelős megkeresésével vagy az Ön részére megküldött közleményekben foglalt utasítások követésével élhet, és hasonló módon nyerhet betekintést személyes adataiba is. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha nem járul hozzá ahhoz, hogy személyes adatokat gyűjtsünk Öntől, egyes termékeket vagy szolgáltatásokat nem feltétlenül fogunk tudni eljuttatni Önhöz, és bizonyos szolgáltatásainknál nem fogjuk tudni figyelembe venni preferenciáit és azt, hogy mi érdekli Önt. Ha az Önnel kapcsolatos általunk feldolgozott vagy tárolt személyes adatokkal kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@dch.hu e-mail címen.

Jogainak gyakorlására irányuló kérésére egy hónapon belül reagálunk, de fenntartjuk a jogot, hogy ezt az időtartamot két hónappal meghosszabbítsuk. Ha a válaszadási időt meghosszabbítjuk, erről a kérés időpontjától számított egy hónapon belül értesítjük Önt.

6. Adatbiztonság, adatok sértetlensége és megőrzése

Személyes adatainak biztonsága, sértetlensége és védelme rendkívül fontos a számunkra. Cégünk olyan technikai, adminisztratív és fizikai biztonsági intézkedéseket léptetett életbe, amelyek célja, hogy védjék személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréssel, közzététellel, felhasználással és módosítással szemben. Biztonsági eljárásainkat időről időre felülvizsgáljuk, hogy tekintettel legyünk a legújabb technológiákra és módszerekre. Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden erőfeszítésünk ellenére sem létezik tökéletes vagy támadhatatlan biztonsági intézkedés.

Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg arra az ebben a Drain Center Hungária Kft. adatvédelmi tájékoztatóban bemutatott célok teljesítéséhez szükség van, hacsak a jogszabályok ennél hosszabb megőrzési időt nem írnak elő vagy tesznek lehetővé (pl. 2000. évi C törvény a számvitelről szerint 8 év, 1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről szerint 5 év, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről szerint 5 év). A hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a vonatkozó adatokat a hozzájárulás visszavonását követően a lehető legrövidebb időn belül töröljük. Az információkat aktualitásuk megőrzése érdekében rendszeresen frissítjük.

7. Adattovábbítás, adattárolás és az adatok általános feldolgozása

Személyes adatait a Drain Center Hungária Kft. telephelyén található szervereken tároljuk.

A honlap tárhely szolgáltatója:

Tárhelyszolgáltató neve: Dotroll Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Tárhelyszolgáltató honlapja : https://dotroll.hu/

Tárhelyszolgáltató email címe: support@dotroll.hu

8. A Drain Center Hungária Kft. adatvédelmi tájékoztató módosítása

Előfordulhat, hogy időnként a legújabb technológiák, iparági gyakorlatok, szabályozói követelmények miatt vagy egyéb okokból módosítanunk kell ezt a Drain Center Hungária Kft. adatvédelmi tájékoztatót. A legfrissebb változatot digitális platformjainkon minden esetben közzétesszük. Ezért azt javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót. Ha a vonatkozó jogszabály ezt előírja, kikérjük hozzájárulását.

9. Észrevételek és kérdések

Ha észrevétele vagy kérdése van a Drain Center Hungária Kft. adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, keresse fel a Drain Center Hungária Kft. cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 156-158., e-mail: info@dch.hu.

Ha adatainak feldolgozásával kapcsolatban problémája van, panasszal élhet. A céghez az adatvédelmi tájékoztató végén található elérhetőségi adatok segítségével fordulhat. Panasztételkor a panaszos nevét és elérhetőségét közölni kell a Drain Center Hungária Kft. részére. Panaszát kivizsgáljuk, arra egy hónapon belül reagálunk. Ha úgy ítéli meg, hogy cégünk nem oldotta meg kielégítően panaszát, panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel: +36-1-391-1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint bírósághoz fordulhat.

10. Kapcsolat

A webhely a Drain Center Hungária Kft. tulajdona, azt az említett cég működteti.

Ezt az adatvédelmi tájékoztatót utoljára 2023. júliusában frissítették.